Fiscale rechtsbescherming

Overboom & Cie. richt zich met name op het verlenen van fiscale rechtsbijstand. Wij adviseren belastingplichtigen die zich geconfronteerd zien met (hoge) naheffingsaanslagen, fiscale boetes enz. Wij richten ons met name op indirecte belastingen. Zoals de omzetbelasting (btw), accijns en de heffingen op personenauto's zoals de BPM en de MRB.

Fiscale rechtsbijstand

Voor onze cliënten voeren wij fiscale procedures in bezwaar, beroep en cassatie. Verder lossen we allerlei vervelende kwesties met de Belastingdienst op. In dit verband houden wij ons bezig met complexe problemen. De mogelijkheden lichten wij graag toe in een persoonlijk gesprek. Een kort telefonisch consult is altijd mogelijk.


Blog