Per 1 maart 2017 nieuw procesreglement Hoge Raad

Op 1 maart 2017 zal het nieuwe procesreglement van de Hoge Raad in werking treden. Het reglement is voor een deel ook van toepassing op belastingzaken. Zo bevat het reglement onder meer de openingstijden van de griffie en de dagen waarop uitspraak wordt gedaan. Verder bevat het reglement voorschriften met betrekking tot de behandeling van prejudiciële vragen.

Digitaal procederen

De prejudiciële procedure is vorig jaar in werking getreden. De rechtbanken en gerechtshoven kunnen aan de Hoge Raad vragen stellen over de uitleg van wet- en regelgeving. Interessant is dat alle prejudiciële vragen op de site van de Hoge Raad zullen worden gepubliceerd. Op de site staan thans twee fiscale verzoeken vermeld. Beide ingebracht door de Rechtbank Zeeland West-Brabant. Overigens is voor de prejudiciële procedure in belastingzaken het portaal van de Hoge Raad opgesteld, zodat voor prejudiciële zaken digitaal kan worden geprocedeerd.

Voor het overige bevat het besluit de regelingen voor de civiele- en strafprocedure. Met name gezien de mogelijkheid om digitaal bij de Hoge Raad te procederen.

mr. J. Overboom - procesjurist