De praktijk

 

Mr. J. Overboom & Cie. is actief op het snijvlak van economie en recht. Het voeren van fiscale procedures (fiscale rechtsbijstand) is één van onze activiteiten. In belastingprocedures treden wij op als professioneel gemachtigde.

In toenemende mate adviseren wij cliënten met betrekking tot juridische- en economische vraagstukken van zeer uiteenlopende aard. Meestal gaat het om juridische conflicten in de zakelijke sfeer van het midden- en kleinbedrijf. Onze inzet is gericht op het vinden van een optimale modus waarmee uw zaak vorm kan worden gegeven of vlotgetrokken. 

Fiscale rechtsbijstand

Het verlenen van fiscale rechtsbijstand is een van onze activiteiten. Veelal gaat het om het geven van advies over de te volgen strategie en het voeren van fiscale procedures. Onze activiteiten beperken zich overigens tot de indirecte belastingen, zoals de btw (omzetbelasting), accijns en de BPM (voor personenauto's). Fiscale aangiften en jaarrekeningen doen we dus niet.

Wij streven ernaar om in dialoog met onze cliënten tot een optimale situatie te komen. Overleg en betrokkenheid leiden aantoonbaar tot betere resultaten. In complexe zaken werken wij samen met andere zakelijk dienstverleners om zo uw positie te versterken.

Verder onderhandelen we met de fiscus en voeren we de regie over complexe- en langdurige trajecten waarbij het herstel van uw onderneming centraal staat.

Legal Consulting - Legal Case managment

Dagelijks adviseren wij ondernemers op het gebied van vraagstukken die binnen de MKB onderneming op het snijvlak van economie en recht voorkomen. Ingeval sprake is van een rechtszaak of conflict, dan kunnen wij voorzien in de benodigde ondersteuning.

Tal van vragen kunnen een rol spelen. Wat is het geschil? Wat zijn de kansen? Welke route moet ik kiezen? Welke advocaat of specialist moet ik inschakelen? Op welke wijze wordt de zaak zo efficiënt mogelijk gedaan, het probleem zo goed mogelijk opgelost enz. Wat te doen als de juridische bijstand tegen valt? Wat te doen om de kosten in de hand te houden?

Belasting van personenauto's - automotive

Overboom & Cie. staat van oudsher bekend als specialist op het gebied van de BPM. Alle facetten van de Wet BPM zijn bekend terrein. Of het nu gaat om een procedure inzake de restwaarde of andere aspecten van de Wet. Uiteraard zijn we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U kunt ook bij bij ons terecht voor de aanvraag van een artikel 8 vergunning. Bovendien geven wij vaste relaties advies over juridische- en economische onderwerpen.