Rechtskundig bureau


Mr. J. Overboom & Cie. is actief op het snijvlak van economie en recht. Wij richten ons op het verlenen van fiscale rechtsbijstand aan zelfstandig ondernemers en particulieren.

In de loop der jaren hebben wij een scala aan fiscale procedures gevoerd. Van een eenvoudig bezwaar tot zeer complexe procedures in beroep, hoger beroep en cassatie. Met name in de sfeer van de indirecte belastingen zoals de omzetbelasting (btw), bpm, accijns enz.)

Meer dan procederen

Het verlenen van rechtsbijstand is echter meer dan procederen. In feite gaat het binnen onze praktijk om het waarborgen van de rechtspositie van onze cliënten. Wij zijn strikt partijdig en komen uitsluitend op voor het belang van onze cliënten.

Naheffingsaanslagen, boetes, teruggaven

Veelal is ons werk gericht op het bestrijden van een naheffingsaanslag of het betwisten van een door de Belastingdienst aangekondigde boete. Voor andere cliënten trachten wij een restitutie of belastingteruggave te realiseren in al die situaties waarin men op goede gronden van mening is dat de belastingheffing te hoog is uitgevallen.

Boekenonderzoeken

Soms begeleiden wij een boekenonderzoek of bestrijden de uitkomsten daarvan. Het is in uw belang om uw rechtspositie te kennen en tijdig maatregelen te treffen. Het is niet per definitie zo, dat uw accountant of administratiekantoor is toegerust om de gevolgen te bestrijden.

Complexe zaken

Onze inzet is er op gericht om de cliënt in fiscale rechtsbijstand te voorzien. In complexe zaken of kwesties verlenen wij fiscale rechtsbijstand in collegiale samenwerking met deskundigen die excelleren in hun vakgebied, waaronder civiel recht, strafrecht, accountancy enz.